5.9

Killing Ground (2016)

زوجی جوان به نام های “سم” و “ایان” برای تفریح در دل طبیعت کمپ کرده اند. زمانی که آنها نوزادی را میان بوته‌ها پیدا می کند و متوجه می شوند که جنایتی فوق العاده وحشتناکی در این مکان رخ داده، مسافرت‌شان تبدیل به نبردی برای زنده ماندن می شود…