4.9

Street (2015)

مرد جوانی به اسم “رمو” فکرش را هم نمیکرد که هرگز آرزوی تبدیل شدنش به یک مبارز حرفه ای به حقیقت بپیوندد تا اینکه سرنوشت او را در این مسیر قرار داده و او یک مبارز حرفه ای میشود. او در ادامه راهش با دو راهی سختی مواجه میشود: تبدیل شدن به یک مبارز با افتخار و یا تبدیل شدن به یک مبارزه مرگبار برای مافیای روسیه ای…